Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BÖLÜMÜ HİZMET KAPSAMI

HİZMET KAPSAMI:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon, ameliyathanede cerrahi girişim geçirecek tüm
hastalara anestezi uygulamalarını, Ameliyathane dışında orta ve derin sedasyon
uygulamalarını, Yoğun bakım ünitesinde 2.düzey yoğun bakım hizmetlerini ve
anestezi polikliniği hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu uygulama ve hizmetler,
hastalarımıza haftada 7 gün ve 24 saat sunulmaktadır.

Ameliyathane:
Hastanemizde -2. katta bulunmaktadır. 7 ameliyat odası ile elektif ve acil ameliyat
hizmetleri sunulmaktadır. En ileri teknoloji kullanılarak, tüm branşlarda başarılı
ameliyatlar hastanemizde gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde hastaların ve
ameliyatların özelliğine göre değişebilen anestezi yöntemleri uygulanmaktadır.

Genel Anestezi:
Genel anestezi ile yaşamsal fonksiyonlarda değişiklik olmadan
geçici olarak bilinç kaybı, ağrı duyusunun kaybı (analjezi), reflekslerin kaldırılması
ve hareketsizlik sağlanmaktadır.

Bu amaçla kullanılan değişik türde anestezik ve analjezik ilaçlar anestezi uzmanının denetiminde kullanılmaktadır. Genel anestezi
süresi ameliyatın süresine göre rahatlıkla uzatılabilmektedir. Ameliyatın bitmesini
takiben anestezik ilaçlar kesilir ve hasta birkaç dakika içerisinde uyandırılmaktadır.
Rejyonal (Bölgesel) Anestezi: En sık uygulanan yöntemler santral bloklar
(epidural, spinal anestezi, her ikisinin aynı anda yapıldığı kombine spinal epidural
anestezi) veya periferik bloklardır. (Aksiller blok [kol], femoral blok [bacak],popliteal blok v.s.) Ameliyatın yerine ve türüne göre bu işlemler uygulanabilmektedir. Hastanın bilinci genel anestezideki gibi kaybolmamakta,fakat ağrı duyusu ortadan kalkmaktadır. Ameliyat – Anestezi Sonrası İzlem (Ayılma ünitesi):Ameliyat bitip, hasta
uyandırıldıktan sonra derlenme ünitesine geçilir. Ayılma ünitesinde, hastanın yaşamsal fonksiyonları sürekli takip edilir ve servisteki odasına gönderilinceye kadar yakından izlenmektedir.
Ameliyathanelerimizde mikroskopik, endoskopik ve laparoskopik operasyonları da içeren tüm ameliyatlar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ameliyathaneler ve bağlı alanlar, steril havalandırma sistemi ile havalandırılmaktadır. En ileri teknolojik donanıma sahip ameliyathanelerimizde merkezi oksijen, azot protoksit, vakum ve klima sistemleri bulunmakta ve bu sayede ameliyatların optimum koşullarda gerçekleşmektedir.

Yoğun Bakım Ünitesi:
Yoğun bakım ünitesi,hastanemizde -2. katta yer almakta ve 20 hasta yatağı ile hizmet verilmektedir Yoğun bakım ünitemiz; Yaşamsal fonksiyonları bozulmuş, yoğun bakımda takibi gereken yüksek riskli hastalara 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner bir ünitedir. Yoğun bakım ünitemizde her hasta yatağı başında mekanik ventilatör olarak adlandırdığımız suni solunum cihazı ve hastalara ait yaşamsal bulguları takip edebildiğimiz (nabız, tansiyon, vücut ısısı, arter ve santral ven basıncı) uygun monitörler yer almaktadır. Yoğun Bakım ünitemizdeki her hasta, hasta mahremiyetini sağlamak, nispeten gürültüsüz bir ortam yaratmak, gerektiğinde hastanın rahat uyuması için odaların ışıklandırılmasını azaltmak ve mikropların bulaşını önlemek (izolasyonu sağlamak) için özel olarak havalandırılan tek kişilik odalara yatırılabilmektedir. Yoğun bakım ünitemizde 7 gün 24 saat, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzman hekimi bulunmaktadır.Yoğun bakıma hasta kabulüneyoğun bakım uzman doktoru ve (gerekli ise) hastanın tedavisini üstlenen ilgili branş doktoru birlikte karar verilmektedir. Yoğun bakım kabul kriterlerine uygun olarak , ünitemizde takip ettiğimiz hasta grupları şunlardır:

• Ciddi solunum yetmezliği olan hastalar
• Ani felç geçiren hastalar
• Sinir sistemi hastalığı olan hastalar ( Myastenia Gravis, Gullian Barre gibi)
• Ciddi kalp yetmezliği olan hastalar
• Sepsis denilen ciddi enfeksiyonu olan hastalar
• Zehirlenmeler
• Genel vücut travması geçiren hastalar
• Büyük ameliyatlar sonrası takibi gereken hastalar
• Yaşlılığa bağlı genel durum bozuklukları
• Malign hastalıklara bağlı gelişen sistemik yetmezlikler, vs.

* Anestezi Polikliniği:
Poliklinik hizmetleri Pazartesi-Cuma günlerinde 08.00-
17.00,Cumartesi 08.00-13.30 arasında sunulmaktadır. Cerrahi girişim planlanan hastaya, ameliyat öncesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı tarafından tıbbi değerlendirme yapılır.
Ameliyathane dışı anestezi: Endoskopi ve kolonoskopi uygulanacak hastalara orta ve derin sedasyon prosedürü uygulanmaktadır.Ayrıca epidural anestezi ile yapılan Ağrısız doğum gibi, alanında özel dikkat ve uzmanlaşma gerektiren uygulamalar da hastanemiz uzmanları tarafından uygulanan hizmetler arasındadır.

Bölüm Doktorlarımız

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox